Restaurant Crismona

Author Archives: crismona

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Posted on

Vă asigurăm că respectăm confidențialitatea datelor dvs. și de aceea noi, Crismona S.R.L., numit în continuare Crismona, ne angajăm să protejam orice informații care identifică sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectăm, le prelucrăm și/sau la care avem acces.

Modul în care sunt colectate, procesate și partajate informațiile cu caracter personal depinde de scopurile și temeiurile legale în baza cărora se face colectarea și prelucrarea lor, precum și de consimțământul specific acordat în acest sens de către dvs.

Acest site, www.crismona.ro, este furnizat și administrat de Crismona S.R.L, cu sediul în Vaslui, Str. Șoseaua Națională nr. 18B, jud. Vaslui, Tel: 0235.322.756email: contact@crismona.ro.

Prin intermediul acestei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politică”) vrem să ne asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv a acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm, asa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, incluzând Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulation (“GDPR”).

Această Politică poate fi completată cu alte informații furnizate de către noi, precum și cu alți termeni și condiții care se aplică în acest website sau față de care v-ați dat consimțământul prin interacționarea cu noi.

Recomandările dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.

 

Ce date prelucrăm?

În vederea comunicării de materiale în scop de marketing, sunteți de acord să ne încredințați date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume și prenume, număr de telefon.

Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în aceasta politică.

 

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a vă transmite informații comerciale și materiale în scop de marketing (ex. informări cu privire la produsele dezvoltate, oferte, felicitări cu ocazia sărbătorilor, alte informări în legătură cu furnizarea produselor, etc.). Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor).

 

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de Crismona. Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terțe persoane.

 

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada abonării la newsletter.

 

Care sunt drepturile dvs. / retragerea consimțământului și dezabonarea?

Dumneavoastră aveți o serie de drepturi în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. Anumite drepturi sunt destul de complexe și includ derogări, fapt pentru care este recomandat să citiți legislația aferentă precum și directivele emise de către autoritățile competente pentru a obține explicații complete cu privire la aceste drepturi. în caz contrar, puteti găsi un rezumat al drepturilor dvs. în secțiunea de mai jos.

 1. Dreptul la accesarea datelor. Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți dreptul să obțineți informații mai detaliate în ce privește datele personale stocate și în ce privește procesarea lor de către noi și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți o copie a acestor date personale.
 2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incorecte și, ținând cont de scopul în care ele sunt procesate, să solicitați completarea datelor personale care lipsesc.
 3. Dreptul la ștergerea datelor. În anumite cazuri aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ: i) atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate; ii) atunci când vă retrageți consimțământul pentru procesarea pe baza de consimțământ; iii) atunci când procesarea este în scopuri de marketing direct și; iv) atunci când datele personale au fost procesate fără respectarea legislației în vigoare. Totuși, există anumite derogări generale de la dreptul de ștergere a datelor. Aceste derogări generale includ cazurile în care procesarea este necesară: i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare; ii) pentru îndeplinirea obligatiilor legale sau; iii) pentru stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.
 4. Dreptul la restricționarea procesării. În anumite cazuri aveți dreptul la restrictionarea procesării datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restricționată, noi putem continua să stocam datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci când: i) avem consimțământul dvs.; ii) sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; iii) sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau; iv) din considerente importante care vizează interesul public.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de consimțământul dvs. și această procesare este realizată prin mijloace automatizate, aveți dreptul să obțineți datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, folosit în mod uzual și compatibil cu dispozitivele de citire generice. Totuși, acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.
 6. Dreptul la obiecție. Aveți dreptul să obiectați cu privire la procesarea datelor dvs. personale din considerente specifice situației dvs. individuale, dar numai în măsura în care temeiul legal pentru procesare e acela că procesarea este necesară: i) pentru desfășurarea unei acțiuni în interesul public sau în exercițiul oricărei autorități oficiale investite sau; ii) în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de către o entitate terță. Într-un astfel de caz noi vom înceta procesarea datelor personale, cu excepția situației când putem demonstra considerente legitime convingătoare pentru procesare care au precedență în raport cu interesele, drepturile și libertățile dvs., sau atunci când procesarea are ca scop stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

Aveți de asemenea dreptul să obiectați cu privire la procesarea de către noi a datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. Dacă ridicați o astfel de obiecție, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale în acest scop.

 1. Dreptul la retragerea consimțământului. În măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimțământul dvs., aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul.

În cazul în care vă retrageți consimțământul acordat, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale, în afara cazurilor și în măsura în care continuarea procesării este permisă sau obligatorie în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare sau cu alte legi și reglementări care se aplică în acest context. Retragerea de către dvs. a consimțământul acordat nu va afecta sub nici o formă temeiul legal în baza căruia s-a făcut procesarea înainte de retragerea consimțământului.

Dacă vă abțineți de la furnizarea consimțământului necesar sau dacă vă retrageți ulterior consimțământul, acest lucru poate avea drept consecință faptul că nu veți mai putea beneficia de o parte din oferta de servicii furnizate de noi.

 1. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor. Aveți dreptul să înregistrați oricând o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în Romania este:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: +40318059211 Website: http://www.dataprotection.ro/

Facem tot posibilul să ne asigurăm că vă protejăm datele dvs. personale, să vă informăm despre modul în care procesăm datele dvs. cu caracter personal și să ne conformăm cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. În cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informațiile pe care vi le-am furnizat, vă încurajăm să ne sesizați în acest sens pentru ca noi să putem îmbunătăți serviciile. Vă rugăm de asemenea să ne contactați fără ezitare atunci când vreți să vă exercitați drepturile dvs..

Vă rugam să ne contactati prin intermediul datelor de contact enumerate la începutul documentului. De asemenea vă rugăm să ne furnizați informațiile relevante pentru procesarea solicitării dvs., inclusiv numele întreg și adresa e-mail, astfel încât noi să vă putem identifica. Vom da curs solicitarii dvs. fără întârzieri nejustificate.

Vă puteți retrage oricând consimțământul referitor la primirea newsletterelor etc. și vă puteți dezabona de la o lista de e-mail urmând instructiunile din orice e-mail sau comunicare primită de la noi.

 

Cum sunt stocate datele dumneavoastra?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 1. a)LEGALITATE, ECHITATE ŞI TRANSPARENŢĂ.Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;
 2. b) LIMITĂRI LEGATE DE SCOP.Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 3. c)REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR. Datele prelucrate trebuie să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 4. d) PRELUCRAREA DATELOR TREBUIE SĂ FIE EXACTĂ şi, în cazul în care este necesar, datele trebuie să fie actualizate; se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere;
 5. e)LIMITĂRI LEGATE DE STOCARE.Datele prelucrate vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 6. f)INTEGRITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE.Datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

Cum aveți acces la datele dvs.?

Puteti modifica datele furnizate prin transmiterea unui mail la contact@crismona.ro.

Vă puteți dezabona de la newsletter prin selectarea optiunii <dezabonare>, din subsolul oricărui newsletter transmis.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare (ex. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, stergere), ne puteți contacta la adresa: contact@crismona.ro

Crismona va furniza informațiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Crismona gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Crismona poate să refuze să dea curs cererii.

Vă mulțumim!

Crismona urează doamnelor și domnișoarelor un 8 Martie minunat!

Posted on

Restaurant Crismona urare de 8 martieCrismona urează tutoror doamnelor și domnișoarelor un 8 Martie minunat alături de cei dragi!

Crismona Traian se redeschide – 20 noiembrie 2017

Posted on

Stimați clienți,

Suntem bucuroși să vă anunțăm că

Restaurantul Crismona Traian se redeschide începând cu 20 noiembrie 2017.

Vă așteptăm cu drag în noul decor!

Crismona Traian 2017

Revelion 2018

Posted on

 

 

Stimați Clienți,

 

Vă așteptăm să petreceți Revelionul 2017 – 2018 alături de noi și să vă bucurați de clipe de neuitat în restaurantul nostru din Moara Grecilor!

 

Meniu all inclusive și muzică live! 280 lei/persoană.

 

Relații la telefon 0753 539 795 si 0235 322 756.

Redeschidere Crismona Traian

Posted on

Stimați clienți,

Vă informăm că deschiderea restaurantului Crismona Traian se amână cu câteva zile pentru finalizarea lucrărilor de reamenajare.

În cel mai scurt timp vom anunța data oficială a deschiderii.

Vă multumim pentru întelegere și răbdare!

Crismon Traian inchis pentru renovare

Posted on

Stimați clienți,

Vă informăm că restaurantul Crismona Traian este închis pentru renovare.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm la restaurantul Crismona din Moara Grecilor (Sala mică), începând cu data de 19.09.2017, între orele 08:00-20:00!

Echipa Crismona

O nouă sală pentru evenimente speciale

Posted on

Stimați clienți,

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că ne-am extins și că începând cu luna mai 2017 putem găzdui evenimente într-o nouă sală situată în Moara Grecilor, Vaslui (fostul restaurant „Caru’ cu Flori”). Aceasta are o capacitate de 120-150 persoane și se află momentan în proces de reamenajare pentru a ne asigura că se ridică la înălțimea așteptărilor dumneavoastră.

Vă așteptăm!

Crismona vă urează Sărbători Fericite!

Posted on

Stimați clienți,

          Ne bucurăm nespus de mult că ne-ați fost alături și în acest an.  Deși ne-am fi dorit, nu vom putea petrece Revelionul 2017 împreună, însă vă așteptăm cu drag atât înainte, cât și după Revelion, restaurantele Crismona fiind ambele închise pe 31 decembrie 2016 și 1 ianuarie 2017.

sarbatori-crismona          Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru toate momentele plăcute petrecute împreună  în 2016 și vă urăm Sărbători Fericite alături de cei dragi și un călduros La mulți ani pentru 2017!

Echipa Crismona

Crismona va ureaza o primavara frumoasa

Posted on

gioceiCu ocazia zilei de 8 Martie, le uram tuturor doamnelor si domnisoarelor un calduros

“La multi ani!”

si o primavara cat mai frumoasa!

Va asteptam sa sarbatorim impreuna ziua internationala a femeii.

 

Revelion 2016

Posted on

Restaurantul Crismona organizeaza Revelion 2016

Evenimentul va avea loc la restaurantul Crismona situat la intrarea in Vaslui (Moara Grecilor).

Pentru detalii si rezervari, sunati la 0753 539 795

Va asteptam cu drag!

 

Revelion Crismona